0908785096 - 0937680566 0931777003 - 0908772174

BẢNG GIÁ DÂY CÁP ĐIỆN DAPHACO

Nếu nhắc đến cơ sở chuyên cung cáp và phân phối sản phẩm thiết bị điện thì không thể không nhắc đến Hoàng Phát Lighting – đơn vị chuyên cung cấp bảng giá dây cáp điện DAPHACO.

Với bề dày kinh nghiệm lâu năm trong kinh doanh và phân phối nhiều sản phẩm chiếu sáng, thiết bị điện uy tín có thương hiệu trên thị trường như Philips, Osram, Duhal, Paragon, Lioa... vì thế mà kiến thức về lĩnh vực điện, mối quan hệ rộng với các nhà sản xuất uy tín chiếm một vị trí tốt tạo dựng được niềm tin nơi khách hàng.

Sau khi bắt đầu tiếp cận thị trường dây cáp điện, Hoàng Phát Lighting trở thành đơn vị phân phối chính thức dây và cáp điện DAPHACO để đưa ra thị trường những sản phẩm truyền điện chất lượng và an toàn cho người sử dụng.

Bằng uy tín hoạt động và thời gian phát triển thương hiệu công ty, Hoàng Phát Lighting luôn cập nhật nhanh nhất, chính xác nhất bảng giá dây và cáp điện DAPHACO.

CLICK và nút DOWNLOAD ở phía trên bài viết để tải bảng giá dây cáp điện Daphaco.

 

Video hướng dẫn cách chọn dây điện đúng loại

 

Bảng giá Daphaco gồm có những sản phẩm sau:

DÂY CÁP ĐIỆN ĐỒNG

Cáp điện lực 1 lõi, ruột đồng, cách điện PVC: Cu/PVC – 0.6/1kV

Cáp điện lực 1 lõi

Cáp điện lực hạ thế 1 lõi, ruột đồng, cách điện PVC: Cu/PVC

Cáp điện lực hạ thế 1 lõi, ruột đồng

Cáp điện lực hạ thế 1 lõi, ruột đồng, cách điện PVC: Cu/PVC 600V

Giá Cáp điện lực hạ thế 1 lõi, ruột đồng 600v

Giá cáp ruột đồng CV,VCmd, VCmo

Giá cáp VCm

Cáp Duplex 2 lõi, ruột đồng, cách điện PVC: Cu/PVC – 0.6/1kV

Cáp Duplex 2 lõi ruột đồng

Dây đơn cứng, ruột đồng, cách điện PVC: Cu/PVC – 0.6/1kV

Dây đơn cứng ruột đồng cách điện PVC

Dây đôi mềm, ruột đồng, cách điện PVC: Cu/PVC – 0.6/1kV

Dây đôi mềm ruột đồng

Dây đôi mềm Oval dẹp, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ bảo vệ PVC: Cu/PVC/PVC – 0.6/1kV

Dây đôi mềm Oval dẹp ruột đồng

Dây cáp pha mềm 2 lõi, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ bảo vệ PVC: Cu/PVC/PVC – 0.6/1kV

Dây cáp pha mềm 2 lõi ruột đồng

Dây cáp pha mềm 3 lõi, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ bảo vệ PVC: Cu/PVC/PVC – 0.6/1kV

Dây cáp pha mềm 3 lõi ruột đồng

Dây cáp pha mềm 3 lõi ruột đồng, cách điện PVC

Các loại cáp pha mềm nhiều lõi:

Dây cáp pha mềm 2 lõi trở lên, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ bảo vệ PVC: Cu/PVC/PVC – 200/500V – TCVN 6610 - 5

Dây cáp pha mềm 2 lõi, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ bảo vệ PVC Cu/PVC/PVC – 0.6/1kV -  TCCS 03:2012

Dây cáp pha mềm 2 lõi, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ bảo vệ PVC Cu/PVC/PVC – 0.6/1kV -  TCVN 5935

Dây cáp pha mềm 3 lõi, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ bảo vệ PVC Cu/PVC/PVC – 300/500V  -  TCVN 6610 -5

Dây cáp pha mềm 3 lõi, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ bảo vệ PVC Cu/PVC/PVC – 0.6/1kV  -  TCCS 03:2012

Dây cáp pha mềm 3 lõi, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ bảo vệ PVC Cu/PVC/PVC – 0.6/1kV  -  TCVN 5935

Dây cáp pha mềm 4 lõi, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ bảo vệ PVC Cu/PVC/PVC – 0.6/1kV  -  TCCS 03:2012

Dây cáp pha mềm 4 lõi, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ bảo vệ PVC Cu/PVC/PVC – 0.6/1kV  -  TCVN 5935

Dây cáp pha mềm 4 lõi bằng nhau, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ bảo vệ PVC Cu/PVC/PVC – 300/500V  -  TCVN 6610 - 5

Dây cáp pha mềm 4 lõi bằng nhau, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ bảo vệ PVC Cu/PVC/PVC – 0.6/1kV  -  TCCS 03:2012

Dây cáp pha mềm 4 lõi bằng nhau, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ bảo vệ PVC Cu/PVC/PVC – 0.6/1kV  -  TCVN5935

Dây cáp pha mềm 2 lõi VVCm

Giá cáp pha mềm nhiều lõi Daphaco

Gía cáp pha mềm 4 lõi

Giá cáp loại cáp đồng nhiều lõi:

Cáp điện lực 2 lõi, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ bảo vệ PVC: Cu/PVC/PVC – 300/500V  -  TCVN6610 - 4

Cáp điện lực 2 lõi, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ bảo vệ PVC: Cu/PVC/PVC – 0.6/1kV  -  TCCS 03:2012

Cáp điện lực 2 lõi, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ bảo vệ PVC: Cu/PVC/PVC – 0.6/1kV  -  TCVN - 5935

Cáp điện lực 3 lõi, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ bảo vệ PVC: Cu/PVC/PVC – 0.6/1kV  -  TCVN 6610 -4

Cáp điện lực 3 lõi, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ bảo vệ PVC: Cu/PVC/PVC – 0.6/1kV  -  TCCS 03:2012

Cáp điện lực 3 lõi, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ bảo vệ PVC: Cu/PVC/PVC – 0.6/1kV  -  TCVN 5935

Cáp điện lực 4 lõi bằng nhau, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ bảo vệ PVC: Cu/PVC/PVC – 300/500V  -  TCCS 03:2012

Cáp điện lực 4 lõi bằng nhau, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ bảo vệ PVC: Cu/PVC/PVC – 0.6/1kV  -  TCCS 03:2012

Cáp điện lực 4 lõi bằng nhau, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ bảo vệ PVC: Cu/PVC/PVC – 0.6/1kV  -  TCVN 5935

Cáp điện lực 4 lõi (3+1 nối đất), ruột đồng, cách điện PVC, vỏ bảo vệ PVC: Cu/PVC/PVC – 0.6/1kV  -  TCVN: 5935

Cáp điện lực 4 lõi (3+1 nối đất), ruột đồng, cách điện PVC, vỏ bảo vệ PVC: Cu/PVC/PVC – 0.6/1kV  -  TCCS 03:2012

Cáp điện lực 1 lõi, ruột đồng, cách điện XLPE, vỏ bảo vệ PVC: Cu/XLPE/PVC – 0.6/1kV  -  TCVN - 5935

Cáp điện lực 1 lõi, ruột đồng, cách điện XLPE, vỏ bảo vệ PVC: Cu/XLPE/PVC – 0.6/1kV  -  TCCS – 03:2012

Cáp điện lực 2 lõi, ruột đồng, cách điện XLPE, vỏ bảo vệ PVC: Cu/XLPE/PVC – 0.6/1kV  -  TCVN  5935

Cáp điện lực 2 lõi, ruột đồng, cách điện XLPE, vỏ bảo vệ PVC: Cu/XLPE/PVC – 0.6/1kV  -  TCCS 03:2012

Cáp điện lực 3 lõi, ruột đồng, cách điện XLPE, vỏ bảo vệ PVC: Cu/XLPE/PVC – 0.6/1kV  -  TCVN - 5935

Cáp điện lực 3 lõi, ruột đồng, cách điện XLPE, vỏ bảo vệ PVC: Cu/XLPE/PVC – 0.6/1kV  -  TCCS 03:2012

Cáp điện lực 4 lõi bằng nhau, ruột đồng, cách điện XLPE, vỏ bảo vệ PVC: Cu/XLPE/PVC – 0.6/1kV  -  TCVN - 5935

Cáp điện lực 4 lõi bằng nhau, ruột đồng, cách điện XLPE, vỏ bảo vệ PVC: Cu/XLPE/PVC – 0.6/1kV  -  TCCS 03:2012

Cáp điện lực 4 lõi (3+1 nối đất), ruột đồng, cách điện XLPE, vỏ bảo vệ PVC: Cu/XLPE/PVC – 0.6/1kV  -  TCVN - 5935

Cáp điện lực 4 lõi (3+1 nối đất), ruột đồng, cách điện XLPE, vỏ bảo vệ PVC: Cu/XLPE/PVC – 0.6/1kV  -  TCCS 03:2012.

Giá cáp đồng CVV 2,3 lõi

Giá cáp đồng CVV 3,4 lõi

BẢNG GIÁ Cáp CXV Daphaco

BẢNG GIÁ DÂY CÁP ĐIỆN CXV 3 LÕI

DÂY CÁP HÀN

Xem giá dây cáp hàn ở phần Download. (Click vào nút download phía trên để tải bảng giá)

DÂY CÁP NHÔM

Cáp điện lực 1 lõi, ruột nhôm, cách điện PVC: AL/PVC – 0.6/1kV

Cáp điện lực 1 lõi ruột nhôm

Cáp Duplex 2 lõi, ruột nhôm, cách điện PVC: AL/PVC – 0.6/1kV

Cáp Duplex 2 lõi ruột nhôm

Cáp vặn xoắn hạ thế 2 lõi, ruột nhôm, cách điện XLPE: AL/XLPE - 0.6/1kV

áp vặn xoắn hạ thế 2 lõi ruột nhôm

Cáp vặn xoắn hạ thế 2 lõi ruột nhôm, cách điện XLPE

Cáp vặn xoắn hạ thế 3 lõi, ruột nhôm, cách điện XLPE: AL/XLPE- 0.6/1kV

Cáp vặn xoắn hạ thế 3 lõi ruột nhôm

Cáp vặn xoắn hạ thế 4 lõi bằng nhau, ruột nhôm, cách điện XLPE: AL/XLPE- 0.6/1kV

Cáp nhôm vặn xoắn 4 lõi nhôm

Cáp vặn xoắn hạ thế 4 lõi (3+1), ruột nhôm, cách điện XLPE: AL/XLPE- 0.6/1kV

giá cáp vặn xoắn hạ thế 4 lõi (3+1), ruột nhôm

MUA DÂY CÁP ĐIỆN DAPHACO TẠI HOÀNG PHÁT LIGHTING

Để trở thành thương hiệu phân phối thiết bị điện – chiếu sáng dân dụng khu vực miền Nam, Hoàng Phát Lighting phân phối  chính thức sản phẩm dây cáp điện DAPHACO với phương châm hoạt động “UY TÍN - CHẤT LƯỢNG – NHANH GỌN – GIÁ TỐT”.

CAM KẾT sản phẩm chính hãng DAPHACO, đảm bảo số lượng mặt hàng, phục vụ tận tình. GIÁ CẢ ƯU ĐÃI nhất trên thị trường.

ĐẶC BIỆT chiếu khấu % tốt nếu KHÁCH HÀNG, ĐẠI LÝ, NHÀ THẦU lấy số lượng lớn và hợp tác lâu dài với HOÀNG PHÁT LIGHTING.

ĐỊA CHỈ MUA HÀNG

Khách hàng có nhu cầu tham khảo về thông tin bảng giá dây cáp điện DAPHACO vui lòng liên hệ Hoàng Phát Lighting qua

Website: https://dailydaycapdien.com/​​

Fanpage: https://www.facebook.com/hoangphatlighting.vn/

Địa chỉ: 207/27 Nguyễn Văn Đậu, Phường 11, Quận Bình Thạnh, TP HCM để nhận được thông tin bảng báo giá chính xác nhất.

DÂY CÁP ĐIỆN THỊNH PHÁT

HOÀNG PHÁT LIGHTING

Các bảng giá khác

Ms. Như

Ms. Như

  • 0931773141
Mr. Toàn

Mr. Toàn

  • 0931777003
ms. nhung

ms. nhung

  • 0907797074
mr. minh

mr. minh

  • 0937680566
Mr. Hùng

Mr. Hùng

  • 0901556022
Mr. Cường

Mr. Cường

  • 0931778813
Mr. Nguyên

Mr. Nguyên

  • 0901557992
Hotline

Hotline

  • 028.6289.9994
MS. HÂN

MS. HÂN

  • 0908766812
google-site-verification=y-_uSUaqnNJqCg35v4__QMWy7_isGCk9rjwx-mPX9wo